Profile Videos Releases News
Date A-Z
10.
BLOOD
BLOOD
Chain -Fall Into You-
Chain -Fall Into You-
(omnibus) - Starwave Records Vol.2
Released
2012-08-01
 
1.
Unseen the NEW WORLD
Unseen the NEW WORLD
2.
Absurdity
Absurdity
3.
Vice
Vice
4.
Allium
Allium
BLOOD - Unseen the NEW WORLD
Released
2012-03-23
 
CD
CD
1.
Elizabeth
Elizabeth
2.
Fake and Fake
Fake and Fake
3.
sweatest disease
sweatest disease
PV
PV
1.
Elizabeth (PV)
Elizabeth (PV)
BLOOD - Elizabeth
Released
2011-10-26
 
1.
CHAIN-FALL into YOU-
CHAIN-FALL into YOU-
Released
2011-10-15
 
CD
CD
1.
Bathory
Bathory
2.
Reality
Reality
3.
Counting Rhymes
Counting Rhymes
DVD
DVD
1.
Bathory (PV)
Bathory (PV)
BLOOD - Bathory
Released
2011-06-15
 
1.
Lost Sky
Lost Sky
2.
Captured
Captured
3.
Nothing
Nothing
4.
Absolute
Absolute
5.
Oboro
Oboro
6.
The End
The End
7.
Lost Sky (Noir Du'soleil Mix)
Lost Sky (Noir Du'soleil Mix)
8.
Lost Sky (sawDUST Mix)
Lost Sky (sawDUST Mix)
9.
Lost Sky (marlee Mix)
Lost Sky (marlee Mix)
10.
Lost Sky (Spectrum-x Mix)
Lost Sky (Spectrum-x Mix)
11.
Lost Sky (Shiv-r Mix)
Lost Sky (Shiv-r Mix)
12.
Lost Sky (Mizuh Mix)
Lost Sky (Mizuh Mix)
13.
Lost Sky (Broken Lullaby remix by echostream)
Lost Sky (Broken Lullaby remix by echostream)
14.
Crimson (Tragic Black Mix)
Crimson (Tragic Black Mix)
15.
BLOOD (Uninvited Guest Mix)
BLOOD (Uninvited Guest Mix)
16.
D.T.M.H. (Virgins O.R. Pigeons remix)
D.T.M.H. (Virgins O.R. Pigeons remix)
BLOOD - Lost Sky
Released
2009-01-18
 
Disc 1
Disc 1
1.
FROM THE DEAD WORLD...
FROM THE DEAD WORLD...
2.
CRIMSON
CRIMSON
3.
THE REAPER BHIND ME
THE REAPER BHIND ME
4.
FOLLOW
FOLLOW
5.
DEAD-HEARTED
DEAD-HEARTED
6.
CHAIN
CHAIN
7.
BLOOD (feat. EXO-CHIKA (Aural Vamipire))
BLOOD (feat. EXO-CHIKA (Aural Vamipire))
8.
IT'S OVER
IT'S OVER
9.
WALL OF GRIEF
WALL OF GRIEF
10.
ESCAPE
ESCAPE
11.
sweatest disease
sweatest disease
12.
Fountain of Blood
Fountain of Blood
13.
...AND HE TOOK HER SOUL
...AND HE TOOK HER SOUL
Disc 2
Disc 2
1.
CHAIN (BLUE BIRDS REFUSE TO FLY mix)
CHAIN (BLUE BIRDS REFUSE TO FLY mix)
2.
DANSE MACABRE (Virgin O.R. Pigeons mix)
DANSE MACABRE (Virgin O.R. Pigeons mix)
3.
BLOOD (more sake mix by The Last Dance)
BLOOD (more sake mix by The Last Dance)
4.
DEAD-HEARTED (brontide mix by Anny-K)
DEAD-HEARTED (brontide mix by Anny-K)
5.
CHAIN (GPK mix)
CHAIN (GPK mix)
6.
WALL OF GRIEF (DJ dora mix)
WALL OF GRIEF (DJ dora mix)
7.
DEAD-HEARTED (No Mercy mix by In-Tranzit)
DEAD-HEARTED (No Mercy mix by In-Tranzit)
8.
BLOOD (decimatored beat mix by Calmando Qual)
BLOOD (decimatored beat mix by Calmando Qual)
9.
CRIMSON (hell burnt over necropolis mix by siva six)
CRIMSON (hell burnt over necropolis mix by siva six)
10.
CHAIN (Cursed mix by Spectrum-X)
CHAIN (Cursed mix by Spectrum-X)
BLOOD - The Reaper Behind Me
Released
2008-05-07
 
CD
CD
1.
Eien wo Samayou, Fukushuu Geki no Makuake
永遠を彷徨う、復讐劇の幕開け
永遠を彷徨う、復讐劇の幕開け
2.
THE FUNERAL FOR HUMANITY
THE FUNERAL FOR HUMANITY
3.
BLIND
BLIND
4.
Unforgiven
Unforgiven
5.
Yami ni Ikiru Kitsuzoku, Yurusarezaru Tsumi to Sono Mukui
闇に生きる血族、許されざる罪とその報い
闇に生きる血族、許されざる罪とその報い
6.
D.T.M.H.
D.T.M.H.
7.
Under The Sensual Moon...
Under The Sensual Moon...
8.
Tanmei
短命
短命
9.
Ori Tsuranaru Shikkoku no Meikyuu ni Kurikaesu Higeki no Rasen
織り連なる漆黒の迷宮に繰り返す悲劇の螺旋
織り連なる漆黒の迷宮に繰り返す悲劇の螺旋
10.
I REMEMBER YOU
I REMEMBER YOU
11.
Forever Lost
Forever Lost
12.
Awakening
Awakening
13.
Vice
Vice
14.
Se lever
Se lever
15.
Rasen no Yukusue
螺旋の行く末
螺旋の行く末
16.
Wings of Rebellion
Wings of Rebellion
17.
VOICES
VOICES
18.
CAUGHT IN THE SPIRAL
CAUGHT IN THE SPIRAL
19.
NEVERMORE
NEVERMORE
20.
VENGEANCE for BLOOD
VENGEANCE for BLOOD
21.
Sleeping 'till...
Sleeping 'till...
22.
Under The Sensual Moon... (Virgins O.R. Pigeons remix)
Under The Sensual Moon... (Virgins O.R. Pigeons remix)
DVD
DVD
1.
THE FUNERAL FOR HUMANITY (Live)
THE FUNERAL FOR HUMANITY (Live)
2.
BLIND (Live)
BLIND (Live)
3.
I REMEMBER YOU (Live)
I REMEMBER YOU (Live)
4.
Forever Lost (Live)
Forever Lost (Live)
5.
Awakening (Live)
Awakening (Live)
6.
Se lever (Live)
Se lever (Live)
7.
Under The Sensual Moon... (Live)
Under The Sensual Moon... (Live)
8.
Unforgiven (Live)
Unforgiven (Live)
9.
D.T.M.H. (Live)
D.T.M.H. (Live)
10.
NEVERMORE (Live)
NEVERMORE (Live)
BLOOD - VENGEANCE for BLOOD INTEGRAL EDITION
Released
2008-03-26
 
1.
CHAIN
CHAIN
2.
CHAIN (Curse by Spectrum-X Mix)
CHAIN (Curse by Spectrum-X Mix)
BLOOD - CHAIN
Released
2007-12-12
 
1.
Dead-Hearted
Dead-Hearted
2.
Crimson
Crimson
3.
Blood (feat. Exotica (Aural Vampire))
Blood (feat. Exotica (Aural Vampire))
4.
Dead-Hearted (Temple of Tears mix)
Dead-Hearted (Temple of Tears mix)
5.
Dead-Hearted (Tears of Fallen Angel GPK mix)
Dead-Hearted (Tears of Fallen Angel GPK mix)
6.
Crimson (Industrial mix)
Crimson (Industrial mix)
7.
L'irréparable (Virgins O.R. Pigeons mix)
L'irréparable (Virgins O.R. Pigeons mix)
BLOOD - DEAD-HEARTED
Released
2007-09-15
 
1.
Maria
Maria
2.
morphine
morphine
3.
Byakuya
白夜
白夜
4.
Sakura
Sakura
5.
THE FUNERAL FOR HUMANITY
THE FUNERAL FOR HUMANITY
6.
D.T.M.H.
D.T.M.H.
7.
BLIND
BLIND
8.
I REMEMBER YOU
I REMEMBER YOU
9.
Awakening
Awakening
10.
NEVERMORE
NEVERMORE
11.
VENGEANCE for BLOOD
VENGEANCE for BLOOD
12.
L'IRREPARABLE
L'IRREPARABLE
13.
SPLEEN
SPLEEN
14.
BRUMES ET PLUIES
BRUMES ET PLUIES
15.
VOICES (piano version)
VOICES (piano version)
BLOOD - best collection 2002-2007
Released
2007-08-08
 
1.
SPLEEN
SPLEEN
2.
LE REVENANT
LE REVENANT
3.
LA FIN DE LA JOURNEE
LA FIN DE LA JOURNEE
4.
DANSE MACABRE
DANSE MACABRE
5.
BRUMES ET PLUIES
BRUMES ET PLUIES
6.
LES LITANIES DE SATAN (Industrial ver.)
LES LITANIES DE SATAN (Industrial ver.)
7.
OBSESSION
OBSESSION
8.
L'IRREPARABLE
L'IRREPARABLE
9.
LES LITANIES DE SATAN (Brutal Autism Mix)
LES LITANIES DE SATAN (Brutal Autism Mix)
10.
LE REVENANT (Hypnotic Sensual Breath Mix)
LE REVENANT (Hypnotic Sensual Breath Mix)
11.
BRUMES ET PLUIES (-quiche- Mix)
BRUMES ET PLUIES (-quiche- Mix)
12.
LA FIN DE LA JOURNEE (Dreamscape Recollection Mix)
LA FIN DE LA JOURNEE (Dreamscape Recollection Mix)
BLOOD - Les Fleurs du Mal Regular Edition
Released
2007-07-07
 
Disc
1.
SPLEEN
SPLEEN
2.
LE REVENANT
LE REVENANT
3.
LA FIN DE LA JOURNEE
LA FIN DE LA JOURNEE
4.
DANSE MACABRE
DANSE MACABRE
5.
BRUMES ET PLUIES
BRUMES ET PLUIES
6.
LES LITANIES DE SATAN (Industrial ver.)
LES LITANIES DE SATAN (Industrial ver.)
7.
OBSESSION
OBSESSION
8.
L'IRREPARABLE
L'IRREPARABLE
9.
LES LITANIES DE SATAN (Brutal Autism Mix)
LES LITANIES DE SATAN (Brutal Autism Mix)
10.
LE REVENANT (Hypnotic Sensual Breath Mix)
LE REVENANT (Hypnotic Sensual Breath Mix)
11.
BRUMES ET PLUIES (-quiche- Mix)
BRUMES ET PLUIES (-quiche- Mix)
12.
LA FIN DE LA JOURNEE (Dreamscape Recollection Mix)
LA FIN DE LA JOURNEE (Dreamscape Recollection Mix)
DVD
DVD
1.
(Off shot footage)
(Off shot footage)
BLOOD - Les Fleurs du Mal Limited Edition
Released
2007-07-07
 
11.
BLOOD
BLOOD
Fountain of Blood
Fountain of Blood
(omnibus) - Darkest Labyrinth
Released
2007-03-17
 
1.
BRUMES ET PLUIES
BRUMES ET PLUIES
2.
Sakura
Sakura
3.
BRUMES ET PLUIES (bossa nova mix)
BRUMES ET PLUIES (bossa nova mix)
BLOOD - BRUMES ET PLUIES~Kiri to Ame~
Released
2007-02-14
 
1.
SPLEEN
SPLEEN
2.
LE REVENANT
LE REVENANT
3.
DANSE MACABRE
DANSE MACABRE
4.
LES LITANIES DE SATAN
LES LITANIES DE SATAN
5.
L'IRREPARABLE
L'IRREPARABLE
BLOOD - SPLEEN ~Yuuutsu~
Released
2006-10-07
 
CD
CD
1.
Eien wo Samayou, Fukushuu Geki no Makuake
永遠を彷徨う、復讐劇の幕開け
永遠を彷徨う、復讐劇の幕開け
2.
THE FUNERAL FOR HUMANITY
THE FUNERAL FOR HUMANITY
3.
BLIND
BLIND
4.
Unforgiven
Unforgiven
5.
Yami ni Ikiru Kitsuzoku, Yurusarezaru Tsumi to Sono Mukui
闇に生きる血族、許されざる罪とその報い
闇に生きる血族、許されざる罪とその報い
6.
D.T.M.H.
D.T.M.H.
7.
Under The Sensual Moon...
Under The Sensual Moon...
8.
Ori Tsuranaru Shikkoku no Meikyuu ni Kurikaesu Higeki no Rasen
織り連なる漆黒の迷宮に繰り返す悲劇の螺旋
織り連なる漆黒の迷宮に繰り返す悲劇の螺旋
9.
I REMEMBER YOU
I REMEMBER YOU
10.
Forever Lost
Forever Lost
11.
Awakening
Awakening
12.
Se lever
Se lever
13.
Rasen no Yukusue
螺旋の行く末
螺旋の行く末
14.
Wings of Rebellion
Wings of Rebellion
15.
VOICES
VOICES
16.
NEVERMORE
NEVERMORE
17.
VENGEANCE for BLOOD
VENGEANCE for BLOOD
18.
Sleeping 'till...
Sleeping 'till...
DVD
DVD
1.
(Unspecified Live Footage in Paris)
(Unspecified Live Footage in Paris)
2.
(Unspecified Live Footage in Berlin)
(Unspecified Live Footage in Berlin)
3.
(Unspecified Live Footage in Kassel)
(Unspecified Live Footage in Kassel)
4.
(Unspecified Live Footage in Paris)
(Unspecified Live Footage in Paris)
5.
THE FUNERAL FOR HUMANITY (PV)
THE FUNERAL FOR HUMANITY (PV)
6.
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
7.
(Unspecified Live Footage in Turku)
(Unspecified Live Footage in Turku)
8.
(Unspecified Live Footage in Stockholm)
(Unspecified Live Footage in Stockholm)
9.
(Unspecified Live Footage in Birmingham)
(Unspecified Live Footage in Birmingham)
10.
(Unspecified Live Footage in Guadalajara)
(Unspecified Live Footage in Guadalajara)
11.
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
12.
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
13.
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
14.
Awakening (PV)
Awakening (PV)
15.
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
(Unspecified Live Footage in Mexico City)
16.
(Unspecified Live Footage in Stockholm)
(Unspecified Live Footage in Stockholm)
17.
(Unspecified Live Footage in Berlin)
(Unspecified Live Footage in Berlin)
18.
(Unspecified Live Footage in Helsinki)
(Unspecified Live Footage in Helsinki)
19.
(Unspecified Live Footage in Vienna)
(Unspecified Live Footage in Vienna)
BLOOD - VENGEANCE for BLOOD DX LIMITED EDITION
Released
2006-07-01
 
1.
BLOOD
BLOOD
L'irréparable
L'irréparable
3.
BLOOD
BLOOD
L'irréparable (Voiceless)
L'irréparable (Voiceless)
(omnibus) - Kessen
Released
2006-04-22
 
1.
VENGEANCE for BLOOD
VENGEANCE for BLOOD
2.
Wings of Rebellion
Wings of Rebellion
3.
VOICES
VOICES
4.
CAUGHT IN THE SPIRAL
CAUGHT IN THE SPIRAL
5.
NEVERMORE
NEVERMORE
6.
Sleeping 'till...
Sleeping 'till...
BLOOD - VENGEANCE for BLOOD 3
Released
2006-02-14
 
8.
BLOOD
BLOOD
(flyer)
(flyer)
36.
BLOOD
BLOOD
(small feature)
(small feature)
(magazine) - Cure 27
Released
2005-10-21
 
18.
BLOOD
BLOOD
(small feature)
(small feature)
(magazine) - Cure 25
Released
2005-08-21
 
21.
BLOOD
BLOOD
(small feature)
(small feature)
(magazine) - FOOL'S MATE 286
Released
2005-08-00
 
CD
CD
1.
Byakuya (COMPLETE mix.)
白夜 (COMPLETE mix.)
白夜 (COMPLETE mix.)
2.
Oboro
3.
#01
#01
4.
sweetest disease (FAZZ mix.)
sweetest disease (FAZZ mix.)
5.
prayer
prayer
6.
HEAVEN
HEAVEN
7.
love motion
love motion
8.
blame
blame
9.
death dies (GOTH mix.)
death dies (GOTH mix.)
10.
sakura
sakura
11.
rebirh
rebirh
DVD
DVD
1.
(Unspecified Live Footage from San Francisco)
(Unspecified Live Footage from San Francisco)
2.
(Unspecified Live Footage from Los Angeles)
(Unspecified Live Footage from Los Angeles)
3.
sweetest disease (PV)
sweetest disease (PV)
BLOOD - 2nd PERIOD DX
Released
2005-07-23
 
CD
CD
1.
Maria (Complite Mix.)
Maria (Complite Mix.)
2.
BLOOD
BLOOD
3.
Canary
カナリア
カナリア
4.
MEBIOUS no Wa
メビウスの輪
メビウスの輪
5.
Morphine
Morphine
6.
COLLECTOR
コレクター
コレクター
7.
Tsuioku~I Remember You~
追憶~I Remember You~
追憶~I Remember You~
8.
Hakuchuumu
白昼夢
白昼夢
9.
Tsumi to Batsu
罪と罰
罪と罰
10.
Eden
Eden
11.
Tsuioku (Piano Ver.)
追憶 (Piano Ver.)
追憶 (Piano Ver.)
DVD
DVD
1.
Maria (PV)
Maria (PV)
2.
Tsuioku~I Remember You~ (PV)
追憶~I Remember You~ (PV)
追憶~I Remember You~ (PV)
BLOOD - 1st Period Dx
Released
2005-07-23
 
1.
Ori Tsuranaru Shikkoku no Meikyuu ni Kurikaesu Higeki no Rasen
織り連なる漆黒の迷宮に繰り返す悲劇の螺旋
織り連なる漆黒の迷宮に繰り返す悲劇の螺旋
2.
I REMEMBER YOU
I REMEMBER YOU
3.
Forever Lost
Forever Lost
4.
Awakening
Awakening
5.
VICE
VICE
6.
Se lever
Se lever
7.
Rasen no Yukusue
螺旋の行く末
螺旋の行く末
BLOOD - VEGENCE for BLOOD 2
Released
2005-07-09
 
11.
BLOOD
BLOOD
(small feature)
(small feature)
(magazine) - Cure 23
Released
2005-06-21
 
11.
BLOOD
BLOOD
(small feature)
(small feature)
(magazine) - Cure 21
Released
2005-04-21
 
16.
BLOOD
BLOOD
the funeral (bonus track)
the funeral (bonus track)
(omnibus) - THANATOS
Released
2005-02-28
 
CD
CD
1.
Sousou no Kane
葬送の鐘
葬送の鐘
2.
THE FUNERAL FOR HUMANITY (COMPLETE mix.)
THE FUNERAL FOR HUMANITY (COMPLETE mix.)
3.
BLIND (COMPLETE mix.)
BLIND (COMPLETE mix.)
4.
Unforgiven
Unforgiven
5.
D.T.M.H.
D.T.M.H.
6.
Under The Sensual Moon...
Under The Sensual Moon...
7.
Tanmei
短命
短命
8.
Yami ni Ikiru Kitsuzoku, Yurusarezaru Tsumi to Sono Mukui
闇に生きる血族、許されざる罪とその報い
闇に生きる血族、許されざる罪とその報い
DVD
DVD
1.
Europe Oneman Tour 2004 [Vengeance For Blood]
Europe Oneman Tour 2004 [Vengeance For Blood]
2.
THE FUNERAL FOR HUMANITY (PV)
THE FUNERAL FOR HUMANITY (PV)
BLOOD - VENGEANCE for BLOOD
Released
2004-12-04
 
14.
BLOOD
BLOOD
(small feature)
(small feature)
(magazine) - Cure 15
Released
2004-10-21
 
CD
CD
1.
THE FUNERAL FOR HUMANITY
THE FUNERAL FOR HUMANITY
2.
Eien wo Samayou, Fukushuu Geki no Makuake
永遠を彷徨う、復讐劇の幕開け
永遠を彷徨う、復讐劇の幕開け
3.
I REMEMBER YOU
I REMEMBER YOU
DVD
DVD
1.
Live in Paris, France on 02.04.2004 @Glaz'Art
Live in Paris, France on 02.04.2004 @Glaz'Art
BLOOD - THE FUNERAL FOR HUMANITY
Released
2004-09-10
 
1.
BLIND
BLIND
2.
morphine (TRANS mix)
morphine (TRANS mix)
BLOOD - BLIND French Edition
Released
2004-05-30
 
1.
BLIND
BLIND
2.
morphine (TRANS mix)
morphine (TRANS mix)
3.
BLIND (instrumental ver.)
BLIND (instrumental ver.)
4.
morphine (instrumental ver.)
morphine (instrumental ver.)
BLOOD - BLIND
Released
2004-05-30
 
1.
Maria
Maria
2.
BLOOD
BLOOD
3.
CANARY
カナリア
カナリア
4.
morphine
morphine
5.
Tsuioku~I Remember You~
追憶~I Remember You~
追憶~I Remember You~
6.
Hakuchuumu
白昼夢
白昼夢
7.
Tsumi to Batsu
罪と罰
罪と罰
8.
Taiyou
太陽
太陽
9.
hypocrite
hypocrite
10.
will
will
11.
#01
#01
BLOOD - 1st PERIOD
Released
2004-04-01
 
1.
Byakuya (Complete Ver.)
白夜 (Complete Ver.)
白夜 (Complete Ver.)
2.
Oboro
3.
prayer
prayer
4.
HEAVEN
HEAVEN
5.
death dies (FAZZ mix)
death dies (FAZZ mix)
6.
Sakura
Sakura
7.
#01 (Bonus Track)
#01 (Bonus Track)
BLOOD - BLOOD Domestic Edition
Released
2004-02-07
 
1.
Byakuya (Complete Ver.)
白夜 (Complete Ver.)
白夜 (Complete Ver.)
2.
Oboro
3.
prayer
prayer
4.
HEAVEN
HEAVEN
5.
sweetest disease (GOTH Mix)
sweetest disease (GOTH Mix)
6.
Sakura
Sakura
7.
#01 (Bonus Track)
#01 (Bonus Track)
BLOOD - BLOOD European Edition
Released
2004-02-07
 
1.
with you
with you
2.
death dies
death dies
3.
blame
blame
BLOOD - Hyakuoku no Hikari to Senkou no Kage
Released
2003-08-30
 
1.
Byakuya
白夜
白夜
2.
sweetest disease
sweetest disease
3.
rebirth
rebirth
BLOOD - Kuroki Chi no Zensoukyoku
Released
2003-06-30
 
1.
Maria (PV)
Maria (PV)
2.
Tsuioku~I Remember You~ (PV)
追憶~I Remember You~ (PV)
追憶~I Remember You~ (PV)
BLOOD - BLOOD films #01
Released
2003-03-14
 
1.
Tsuioku~I Remember You~
追憶~I Remember You~
追憶~I Remember You~
2.
Tsuioku~I Remember You~ (Piano Ver.)
追憶~I Remember You~ (Piano Ver.)
追憶~I Remember You~ (Piano Ver.)
BLOOD - Tsuioku~I remember you~
Released
2003-01-30
 
1.
morphine
morphine
2.
COLLECTOR
コレクター
コレクター
BLOOD - morphine / collector
Released
2002-11-15
 
1.
Maria
Maria
2.
BLOOD
BLOOD
3.
Canary
カナリア
カナリア
4.
mebious no wa
メビウスの輪
メビウスの輪
BLOOD - Bloodtype
Released
2002-08-08
 
1.
Tsuioku~I Remember You~
追憶~I Remember You~
追憶~I Remember You~
BLOOD - Tsuioku~I remember you~
Released
2002-03-14
 
1.
Morphine
Morphine
BLOOD - MORPHINE no Mitsu
Released
2002-02-14
 
1.
(unknown)
(unknown)
2.
(unknown)
(unknown)
3.
(unknown)
(unknown)
Released
0000-00-00
 
AD | Please consider becoming a VIP member to remove ads and support vkgy.