news
ニュース
artist
アーティスト
release
リリース
more
データベース
account
アカウント
account
アカウント
search
サーチ
 
Date A-Z
1. Doku no Emi
2. Kaeri Nashi no Yume
3. Zero
4. Astral World
V-Drain - Shinteki na Suitai
Released
2015-02-26
Details
1. Sadistic Intro
2. Akai
3. Tsuki no Himitsu
4. Kagami
5. Yami to Asobu
6. Kusari
7. Dirty Love
8. Operaza no Kaijin
9. Mr. PAINFUL
10. Broken Fetishism
11. Melancholic Outro
V-Drain - Ero Sadistic Melancholy
Released
2014-02-20
Details
1. Otoko no Yoru Remake
V-Drain - Otoko no Yoru 2nd Press
Released
2013-10-28
Details
1. Katherine
2. Fake Friend
3. Ore no Sekai ni Tomatteiru
4. Catherine
V-Drain - K/Catherine
Released
2013-01-13
Details
1. Otoko no Yoru
V-Drain - Otoko no Yoru
Released
2012-04-22
Details
1. Kagami
2. Yami to Asobu
3. Dirty Love
V-Drain - Demo
Released
2012-01-04
Details