news
ニュース
artist
アーティスト
release
リリース
more
データベース
account
アカウント
account
アカウント
search
サーチ
 
Date A-Z
1. Shut your mouth march
2. Worship
3. P!P!P!
4. Sonzaishinai
5. Odoru kage
6. Maigo
7. Tadoritsuita yoru ni
8. Ghost
9. Odoroki wi-teki romansu
10. Eyes
11. Light speed escape
12. Saraba
13. Birthday
14. Lilly
15. Tokyo
THE NOSTRADAMNZ - SHUT YOUR MOUTH MARCH
Released
2018-05-23
Details
1. P!P!P!
2. Kyouiteki romance
3. Ghost
THE NOSTRADAMNZ - Thrasher
Released
2017-08-10
Details
1. Odoru kage
2. Tadoritsuita yoru ni
3. Child's days again
THE NOSTRADAMNZ - Pressure
Released
2017-08-10
Details
1. It's a small world's end
2. UWASA
3. Wilheim ni tsugu
4. Omoide
5. Skygazer
6. Sekai to shinjitsu
7. Furueteru
8. Zombie world keeps singing
9. Hokorobite
10. himisu
11. Sayonara Rockstar
12. Rolling on
THE NOSTRADAMNZ - It's a small world's end
Released
2017-05-15
Details
1. Eyes
2. Tokyo
3. Ice creamer
4. Birthday
5. Rollin' on-MSS remix-
THE NOSTRADAMNZ - Tokyo.e.p
Released
2017-02-20
Details
1. Hokorobite
2. Hokorobite for you to sing
3. Hokorobite -Program of humanity mix-
4. himitsu-sick to death mix-
5. Sakai to shinjitsu-true world mix-
6. Hokorobite -Alternative Piano Mix-
THE NOSTRADAMNZ - Hokorobite
Released
2016-11-04
Details
1. Wilheim ni tsugu
2. Wilheim ni tsugu for you to sing
3. Wilheim ni tsugu -heavy metal mix-
4. Wilheim ni tsugu -Earth Beat 2step mix-
5. Skygazer-Sadako's WINK mix-
6. Rollin on -MiniMalisM mix-
THE NOSTRADAMNZ - Wilheim ni tsugu
Released
2016-10-05
Details
1. ZOMBIE WORLD KEEPS SINGING
2. Zombie world keeps singing for you to sing
3. Zombie world keeps singing-ScaRy Movie mix-
4. Zombie world keeps singing-One drop stepper mix-
5. Furueteru-Electro punk mix-
6. himitsu-"Psycho"logical mix-
THE NOSTRADAMNZ - ZOMBIE WORLD KEEPS SINGING
Released
2016-08-18
Details
1. Sekai to shinjitsu
2. himisu
3. Ice creamer
4. Rolling on
5. Furueteru
THE NOSTRADAMNZ - Daiyogen
Released
2016-03-17
Details