Profile Videos Releases News
Date A-Z
 
disk2 2006 Nen 12 Gatsu 25 Nichi 「Nihon Seiatsu 2006 ~Seiya Gekishin~」
1. Ichizu Hitohira一途ひとひら
一途ひとひら
Released
2007-03-14
Details
3. Kodoku no Daishou孤独の代償
孤独の代償
(omnibus) - PLEASURE of DESTRUCTION
Released
2006-05-31
Details
1. Shikkoku漆黒
漆黒
2. Kogarashi
3. Ichizu Hitohira一途ひとひら
一途ひとひら
4. Tatsu
OTO-ONI - Koku
Released
2005-10-12
Details
1. Sukuware Kami巣喰われ神
巣喰われ神
2. Rekikai礫塊
礫塊
Released
2005-04-06
Details
1. Inori祈り
祈り
2. Akatsukiyo暁月夜
暁月夜
3. Rekikai礫塊
礫塊
4. Rei no Jigoku零の地獄
零の地獄
5. Soukuware Kami巣喰われ神
巣喰われ神
6. Tabi
7. Shiakushu四悪趣
四悪趣
8. Ashiato足跡
足跡
9. Byou
10. Gusha愚者
愚者
11. Hoyurutami吼ゆる民
吼ゆる民
12. Rei
OTO-ONI - Hoyurutami
Released
2005-02-16
Details