news
ニュース
artist
アーティスト
release
リリース
more
データベース
account
アカウント
account
アカウント
search
サーチ
 
Date A-Z
1. Birthday
2. Calling
3. 【Keikoku】
4. Mawari -kai- studio live edit ver.
NEiN - Birthday -EP-
Released
2018-06-16
Details
1. Hyōteki
2. Gokusaishoku rasen
3. Naraku
4. Memento
5. Fuyu no shinkirō
6. Akatsuki ni uta eba
NEiN - DeRACINE
Released
2017-01-11
Details
1. Rin no Ato
NEiN - Rin no Ato
Released
2016-09-07
Details
1. kai -kai-
2. Mirai
NEiN - kai -kai-/Mirai
Released
2016-06-25
Details