vk.gy
ブイケージ
news
ニュース
artists
アーティスト
releases
リリース
more
データベース
account account search
 
Date A-Z
 
CD
1. Kyouiki
2. Seibutsugaku Yuushuudani no BATTA
3. Kagaku Shikisai Kaimu
4. Jikangaku PM5:00
5. Seishinbunsekigaku Seinen KNIFE
6. Shinrigaku Habana Chirashitara
7. Geigaku Hakuchuumu
8. Sougaku Junkan
9. Nougaku Hontou no Jibun no Mono ni NAITTEINAI Mono
10. Ongaku Hiekitta Tamashi Nitsuite
 
DVD
1. Jikangaku PM5:00 Pv
2. Offshoot
Lack-co. - Jakuniku Kyoushoku Limited Edition
Released
2017-11-01
Details
1. Kyouiki
2. Seibutsugaku Yuushuudani no BATTA
3. Kagaku Shikisai Kaimu
4. Jikangaku PM5:00
5. Seishinbunsekigaku Seinen KNIFE
6. Shinrigaku Habana Chirashitara
7. Geigaku Hakuchuumu
8. Sougaku Junkan
9. Nougaku Hontou no Jibun no Mono ni NAITTEINAI Mono
10. Suugaku 7/8
11. Ongaku Hiekitta Tamashi Nitsuite
Lack-co. - Jakuniku Kyoushoku Regular Edition
Released
2017-11-01
Details
 
CD
1. Ari to KIRZURISU
 
DVD
1. Dobunezumi Sanka PV
Released
2017-06-28
Details
1. Koujin ni Zonjimasu。
2. Camaro69'
3. Metsubou BLUES
Lack-co. - Nenchakugata CRAZY SALTiri COOKIE Tsuujouban
Released
2017-03-15
Details
 
CD
1. Ningen Hakurankai
2. Camaro69'
3. Metsubou BLUES
 
DVD
1. Metsubou BLUES PV
2. offshot
Lack-co. - Nenchakugata CRAZY SALTiri COOKIE Shokaiban
Released
2017-03-15
Details
1. Yuushuu no BATTER
2. Ekitai
3. Ame no Kaimushi
Lack-co. - Mushiiri CHOCOLATE Tsuujouban
Released
2017-02-15
Details
 
CD
1. Yuushuu no BATTER
2. Ekitai
3. Mukade
 
DVD
1. Yuushuu no BATTER PV
2. offshot
Lack-co. - Mushiiri CHOCOLATE Shokaiban
Released
2017-02-15
Details
1. Ayashii Meganeya-san SE
2. Omocha Megane Googly eyes
3. Iro Megane Shikisai Kaimu
4. Shigaisen Megane Shuuen Sagi
5. Mizu Megane Hibana wo Chirashitara
6. Shoushiki Megane Nise Monogatari
7. Bonus Track B
Lack-co. - Ayashii Meganeya-san Type B
Released
2016-11-09
Details
1. Ayashii Meganeya-san SE
2. Omocha Megane Googly eyes
3. Iro Megane Shikisai Kaimu
4. Shigaisen Megane Shuuen Sagi
5. Mizu Megane Hibana wo Chirashitara
6. Shoushiki Megane Nise Monogatari
7. Bonus Track A
Lack-co. - Ayashii Meganeya-san Type A
Released
2016-11-09
Details
 
CD
1. Ayashii Meganeya-san SE
2. Omocha Megane Googly eyes
3. Iro Megane Shikisai Kaimu
4. Shigaisen Megane Shuuen Sagi
5. Mizu Megane Hibana wo Chirashitara
6. Shoushiki Megane Nise Monogatari
 
DVD
1. Iro Megane Shikisai Kaimu PV
Lack-co. - Ayashii Meganeya-san Limited Edition
Released
2016-10-01
Details