news
ニュース
artist
アーティスト
release
リリース
more
データベース
account
アカウント
account
アカウント
search
サーチ
 
KALAVINKA (カラビンカ) Discography Profile News
Date A-Z
1. Shiosai to Shunsetsu
2. Kiseichū
3. Seinen no Satetsu
4. Robō no Hana
Released
2018-12-05
Details
1. Nanashi no Uta
2. Dōtei de Suko
3. Chikushō no Ri
4. Shishunki ~ Sai Kōchiku ~
Released
2018-10-27
Details
1. Rokugatsu no Toriame
2. Tōrima Kōshinkyoku
3. Kuchinashi no Hana
KALAVINKA - Zanpen
Released
2018-01-28
Details
1. Haru o Naku Hito
2. Akai Hana
KALAVINKA - Haru o Naku Hito
Released
2017-09-29
Details
1. Tōrima Kōshinkyoku
2. Hana ni Kizuato
3. Ame, Azakeu
Released
2012-08-31
Details