VIP
ビップ
 

Yoshio Kuroyanagi profile

Yoshio Kuroyanagi
(黒柳能生)

Band history