Label listレーベル一覧 Label profileレーベルプロフィール
PS COMPANY

Artist list

Release history

2018-07-25 Kra Touryanse Tsuujou-ban YZPS-5022
2018-07-25 Kra Touryanse Shokai Gentei-ban YZPS-5021
2017-05-26 BORN SUICIDAL MARKET~Doze of Hope~ none
2017-03-08 the GazettE Traces vol.2 Tsuujoban SRCL-9337
2017-03-08 the GazettE TRACES VOL.2 Shokai gentei ban SRCL-9336
2016-09-14 Kra Uchuu TRAVELLER CELL-Ban Tsuujou-ban YZPS-10016
2016-09-14 Kra Uchuu TRAVELLER CELL-Ban Shokai Gentei-ban YZPS-10015
2016-09-14 Kra Uchuu TRAVELER CORE-ban Tsuujou-ban YZPS-10014
2016-09-14 Kra Uchuu TRAVELER CORE-ban Shokai Gentei-ban YZPS-10013
2016-04-27 the GazettE UNDYING Tsuujoban SRCL-9044
2016-04-27 the GazettE UNDYING Shokai seisan gentei ban SRCL-9042~43
2016-03-30 SCREW Brilliant LIMITED EDITION PSIS-10029
2016-03-30 SCREW Brilliant PREMIUM EDITION PSIS-10028
2015-11-18 the GazettE UGLY Tsuujoban SRCL-8937
2015-11-18 the GazettE UGLY Shokai seisan gentai ban SRCL-8935~8936
2015-10-14 Kra Tsugi no Monogatari Tsuujou-ban YZPS-10012
2015-10-14 Kra Tsugi no Monogatari Shokai Gentei-ban YZPS-10011
2015-08-26 the GazettE DOGMA Regular Edition SRCL-8893
2015-08-26 the GazettE DOGMA Limited Edition SRCL-8891
2015-08-26 the GazettE DOGMA Deluxe Limited Edition SRCL-8887
2015-07-22 BORN Alternative Tarantula Tsuujou-ban PSIS-50039
2015-07-22 BORN Alternative Tarantula Shokai gentei-ban B PSIS-30041
2015-07-22 BORN Alternative Tarantula Shokai gentei-ban A PSIS-30040
2015-03-11 BORN LIVE THE STALIN Shokai gentei-ban PSIS-3003
2015-03-11 BORN LIVE THE STALIN Tsuujou-ban
2013-10-23 the GazettE BEAUTIFUL DEFORMITY Tsuujoban SRCL-8358
2013-10-23 the GazettE BEAUTIFUL DEFORMITY Shokai seisan gentai ban SRCL-8355~8357
2013-08-21 the GazettE FADELESS Auditory Impression SRCL-8345
2013-08-21 the GazettE FADELESS Optical Impression SRCL-8343~8344
2013-01-23 BORN Devilish of the PUNK Tsuujou-ban PSIM-20029
2012-10-29 the GazettE DIVISION European Edition JPU-001
2012-08-29 the GazettE DIVISION Tsuujoban SRCL-8057
2012-08-29 the GazettE DIVISION Shokai seisan gentai ban SRCL-8054~8056
2012-07-04 BORN BLASTED ANIMALS Shokai-ban PSIM-30033
2012-07-04 BORN BLASTED ANIMALS Tsuujou-ban PSIM-20027
2012-06-27 ViViD INFINITY Tsuujou-ban ESCL-3929
2012-06-27 ViViD INFINITY Shokai gentei-ban ESCL-3927~8
2011-12-07 BORN ProudiA Shokai gentei PSIM-30032
2011-10-05 the GazettE TOXIC Regular Edition SRCL-7763
2011-10-05 the GazettE TOXIC Limited Edition SRCL-7761
2011-10-05 the GazettE TOXIC European Edition CLJ 8896.2
2011-09-21 SCREW BRAINSTORM Shokai Genteiban A PSIM-30030
2011-09-14 BORN Psycho Diva Shokai gentei-ban PSIM-30029
2011-09-14 BORN Psycho Diva Tsuujou-ban PSIM-20023
2011-08-31 the GazettE REMEMBER THE URGE Auditory Impression SRCL-7702
2011-08-31 the GazettE REMEMBER THE URGE Optical Impression SRCL-7700~7701
2011-05-25 the GazettE VORTEX Auditory Impression SRCL-7664
2011-05-25 the GazettE VORTEX Optical Impression SRCL-7662~7663
2011-04-06 the GazettE Traces Best of 2005-2009 KICS-1653
2010-12-15 the GazettE PLEDGE Auditory Impression SRCL-7461
2010-12-15 the GazettE PLEDGE Optical Impression-B- SRCL-7459~7460
2010-12-15 the GazettE PLEDGE Optical Impression-A- SRCL-7457~7458
2010-09-22 the GazettE Red Auditory Impression SRCL-7399
2010-09-22 the GazettE Red Optical Impression SRCL-7397~7398
2010-07-21 the GazettE SHIVER Kuroshitsuji II kikan gentai ban SRCL-7352~7353
2010-07-21 the GazettE SHIVER Auditory Impression SRCL-7351
2010-07-21 the GazettE SHIVER Optical Impression SRCL-7349~7350
2010-02-24 Kra Twinkle star BEST 2006-2009 KICS-1533
2010-02-01 ViViD THE ViViD COLOR Reissue PSIS-50027
2009-10-21 ViViD THE ViViD COLOR Gentei-ban PSIS-91010
2009-10-21 ViViD THE ViViD COLOR Tsuujou-ban PSIS-1010
2009-10-07 the GazettE BEFORE I DECAY Shokai gentei ban KICM-91290
2009-10-07 the GazettE BEFORE I DECAY Tsuujoban KICM-1290
2009-08-05 A9 Hana 【hæ・nə】 Shokai Genteiban A KICM-91284
2009-07-15 the GazettE DIM Limited Edition KICS-91479
2009-07-15 the GazettE DIM Tsuujoban KICS-1479
2009-03-25 the GazettE DISTRESS AND COMA Optical Impression KICM-91274
2009-03-25 the GazettE DISTRESS AND COMA Auditory Impression KICM-1274
2009-02-05 A9 RAINBOWS Gentei seisan Type-B KICM-91242
2009-02-05 A9 RAINBOWS Gentei seisan Type-A KICM-91241
2009-02-05 A9 RAINBOWS Tsuujou-ban KICM-1241
2009-01-14 A9 VANDALIZE LIMITED EDITION KICS-91416
2009-01-14 A9 VANDALIZE REGULAR EDITION KICS-1416
2008-11-12 the GazettE LEECH Optical Impression KICM-91252
2008-11-12 the GazettE LEECH Auditory Impression KICM-1252
2008-08-06 the GazettE TOUR 2007-2008 STACKED RUBBISH GRAND FINALE [REPEATED COUNTLESS ERROR] IN Kokuritsu Yoyogi Kyogiba Daiichi Taiikukan Shokai gentei-ban KIBM-90177~90178
2008-08-06 the GazettE TOUR 2007-2008 STACKED RUBBISH GRAND FINALE [REPEATED COUNTLESS ERROR] IN Kokuritsu Yoyogi Kyogiba Daiichi Taiikukan Tsuujou-ban KIBM-177
2008-02-13 the GazettE Guren Optical Impression KICM-91225
2008-02-13 the GazettE Guren Auditory Impression KICM-1225
2007-09-26 Kra Creatures KICS-1334
2007-08-03 the GazettE TOUR2006-2007[DECOMPOSITION BEAUTY]FINAL Meaningless Art That People Showed AT YOKOHAMA ARENA European Edition CLJ 8819.8
2007-07-04 the GazettE STACKED RUBBISH Shokai gentai ban KICS-91311
2007-07-04 the GazettE STACKED RUBBISH Tsuujoban KICS-1311
2007-06-06 A9 WHITE PRAYER LIMITED EDITION KICM-91206
2007-06-06 A9 WHITE PRAYER Tsūjō-ban KICM-1206
2007-02-07 the GazettE Hyena Optical Impression KICM-91192
2007-02-07 the GazettE Hyena Auditory Impression KICM-1192
2006-11-01 the GazettE Filth in the beauty Auditory Impression KICM-1180
2006-10-25 the GazettE REGRET Auditory Impression KICM-1179
2006-05-03 the GazettE Dainihon Itangeishateki Noumiso Gyaku Kaiten Zekkyou Ongenshuu KICS-40027
2006-05-03 the GazettE DISORDER Reissue KICS-40023
2006-05-03 the GazettE Madara~MADARA~ Reissue KICS-40022
2006-03-08 Kra KRA-RABIAN NIGHT KICS-1239
2006-03-08 Kra Hoshizora Ressha no Kiteki o Kikinagara KICS-1238
2006-02-22 A9 Akatsuki/Ikuoku no Chandelier Limited Type A MJCD-23014
2006-02-22 A9 FANTASY B Type KICM-1159
2006-02-22 A9 FANTASY A Type KICM-1159
2006-02-08 the GazettE NIL Shokai gentai ban KICS-91209
2006-02-01 Kagrra, Chikai no Tsuki COCA-15837
2006-01-25 A9 Kowloon -NINE HEADS RODEO SHOW- A Type KICM-91158
2006-01-25 A9 Kowloon -NINE HEADS RODEO SHOW- B Type KICM-1158
2006-00-00 (omnibus) PS Company 2006 Promotion CD ~SPECIAL RADIO PROGRAM [PSCシャッホー]~ PSC-0512
2005-12-07 the GazettE Cassis B Type KICM-91154
2005-12-07 the GazettE Cassis A Type KICM-91153
2005-12-07 the GazettE Cassis KICM-1153
2005-11-30 Kagrra, Unsanmusyo -Unsanmusyo- COBA-4464
2005-11-23 Kra Shiki Tabi no Sanposha Tsūjō-ban KICS-40016
2005-08-17 Kra ACID Märchen PSIS-50020
2005-08-03 the GazettE Gama Shokai gentai ban PSTA-0069
2005-08-03 the GazettE Gama Tsuujoban KICS-40024
2005-05-26 the GazettE Madara ~Madara~ PV-shuu PSDV-0004
2005-04-20 Kra Shiki Tabi no Sanposha PSIS-50019
2005-03-23 Kra Yaneura no Kanrinin Type-C Tsuujou-ban PSTA-0060C
2005-03-23 Kra Yaneura no Kanrinin Type-B Shokai Gentei-ban PSTA-0060B
2005-03-23 Kra Yaneura no Kanrinin Type-A Shokai Gentei-ban PSTA-0060A
2005-03-09 the GazettE reila Lesson.O PSTA-0056
2005-03-09 the GazettE reila Lesson.G PSTA-0055
2005-03-09 the GazettE reila Lesson.D KICM-10013
2004-10-27 Kagrra, Omou COCA-15697
2004-10-13 the GazettE DISORDER Shokai gentei ban PSTA-0052
2004-10-13 the GazettE DISORDER Tsuujoban KICS-40023
2004-08-21 MIYAVI Hitorigei POBE-3027
2004-07-28 the GazettE Dainihon itangeisha teki nomiso nakazuri zecchou zekkei ongenshuu. PSTA-0051
2004-07-28 the GazettE Miseinen PSTA-0050
2004-07-28 the GazettE Zetsu~zetsu~ PSTA-0049
2004-07-28 the GazettE Zakurogata no Yuuutsu PSTA-0048
2004-07-14 Kagrra, Miyako ~Inishie no tobira ga ima...~ COBA-4332
2004-06-23 MIYAVI ashiTA, genki NI, naaRE. POCE-3027
2004-03-30 the GazettE Madara~MADARA~ First Press PSTA-0046
2004-03-10 Kra Kuu PSTA-0045
2004-03-10 Kra 36481? / FICTION PSIS-50021
2004-03-10 Kra Kuu Shokai Gentei-ban PSIM-20009
2004-01-01 Kagrra, Urei COCA-15620
2003-12-02 MIYAVI [Miyavi - galyuu - Nagare] Tsūjō-ban PSCM-0011
2003-12-02 MIYAVI [Miyavi - galyuu - Nagare] Shokai gentei-ban PSCM-0010
2003-11-19 Kagrra, Hisai PSDV-0001
2003-10-29 Kra BRAHMAN Shokai-ban PSTA-0044
2003-10-29 Kra ATMAN Tsuujou-ban PSTA-0043
2003-10-29 Kra BRAHMAN Tsuujou-ban PSIS-50018
2003-09-03 MIYAVI Coo quack cluck- Ku・Ku・Ru- PSCM-0009
2003-08-06 Kra Kimi ni Shitsumon! 2nd Press PSIS-50015
2003-07-30 Kagrra, Yotogi Banashi PSTA-0040
2003-07-23 MIYAVI Gekokujou PSCD-0001
2003-06-25 MIYAVI TARIRARITARARA♪ PSCM-0008
2003-05-28 the GazettE Cockayne Soup psta-0036
2003-05-28 Kagrra, Haru urara PSTA-0035
2003-05-07 Kra CIRCUS Shounen Tsuujou-ban PSIS-50016
2003-05-07 Kra CIRCUS Shounen Shokai-ban PSIS-50016
2003-04-16 MIYAVI jinbun kakumei -2003- pscm-0007
2003-01-29 Kra Kimi ni Shitsumon! PSIS-50015
2002-12-27 MIYAVI Jingle Bell (Kari) pscm-0006
2002-12-11 Kagrra, [Gozen] PSTA-0030
2002-11-30 MIYAVI Shindemo Boogie-Woogie PSCM-0003
2002-11-30 MIYAVI POP is dead PSCM-0002
2002-10-31 MIYAVI 【雅楽】-gagaku- Tsūjō-ban PSCM-0005
2002-10-31 MIYAVI 【雅楽】-gagaku- Shokai gentei-ban PSCM-0001
2002-10-30 Kra Boku to no Himitsu PSIS-50014
2002-10-04 Kagrra, 「Sakura maichiru ano oka de」 PSTA-0025
2002-10-04 Kagrra, 「Kotodama」 PSTA-0024
2002-09-04 Dué le quartz BEST ALBUM PSTA-0023
2002-09-04 Dué le quartz LAST TITLE Shokai-ban PSTA-0022
2002-09-04 Dué le quartz LAST TITLE Tsuujou-ban PSTA-0022
2002-06-16 Kagrra, 「~Yume izuru chi~」
2002-05-12 Dué le quartz RODEO PSTA-0021
2002-05-05 Kagrra, 「Iroha ni hoheto 」
2002-05-05 Kagrra, 「Kakashi」
2002-05-01 Kagrra, Kirameki
2002-04-03 Kagrra, 「~Yume izuru chi~」 PSTA-0018
2002-03-06 Kagrra, Kagura fuunroku PSVT-0004
2002-03-06 Kagrra, Sakura 2nd press PSTA-0017
2002-01-09 Dué le quartz Mikansei no 'JEKYLL, to 'HYDE, Wakage NO ItaRI Saihatsu-ban PSTA-0017
2001-12-19 Kagrra, Nue 3nd press PSTA-0016
2001-10-03 Kagrra, Irodori PSTA-0015
2001-09-26 Ash AV/NORMAL PSTA-0014
2001-08-16 (omnibus) TRIBAL ARIVALL WARNING
2001-08-01 Dué le quartz Re:plica PSTA-0013
2001-07-21 Kagrra, 「Tsurezure naru mama ni」
2001-07-00 Kagrra, Kotodama
2001-06-29 Kagrra, 「Kami Uta」
2001-05-26 Kagrra, 「Memai」
2001-05-16 Dué le quartz Meikyoushisui~259046930439141-9~Ver.
2001-05-02 Ash ~Aleph~ PSTA-0012
2001-04-27 Kagrra, 「Genwaku no Jyoukei」
2001-04-25 Dué le quartz Jisatsu Ganbou Saishuu Press PSTA-009
2001-03-14 Ash 「,,,Hatsujouki」 PSCT-0003
2001-03-14 Ash 「Hankouki,,,」 PSCT-0002
2001-03-03 Kagrra, Sakura 1st press PSTA-0011
2001-03-03 Kagrra, Nue 2nd press PSTA-0010
2001-01-24 Dué le quartz 「Dear...from xxx」 Disc-2 PSTA-0007
2001-01-24 Dué le quartz 「Dear...from xxx」 Disc-1 PSTA-0006
2000-12-01 Kagrra, Nue 1st press PSTA-0008
2000-08-10 Dué le quartz Mikansei no 'JEKYLL, to 'HYDE, Wakage NO ItaRI PSTA-0005
2000-06-21 Kagrra, Kotodama PSCT-0001
2000-06-21 Kagrra, Kotodama PSCT-0001
2000-05-29 Dué le quartz Jisatsu Ganbou PSTA-0004
2000-05-15 Palette Atorie PSTA-0003
2000-01-01 (omnibus) PS COMPANY presents TRIBAL MILLENNIUM ARIVALL -in memory of AD2000- PSTK-0001
1999-12-25 Dué le quartz Mikansei no 'JEKYLL, to 'HYDE, 2nd Press PSTA-0002
1999-11-21 Dué le quartz Mikansei no 'JEKYLL, to 'HYDE, Shokai-ban PSTA-0001