VIP
ビップ
 

B.P.RECORDS label profile

B.P.RECORDS

2009-08-01 ~

Artist list

Release history

2019-05-01 Royz IGNITE Shokai Gentei-ban Type A
2019-05-01 Royz IGNITE Shokai Gentei-ban Type B
2019-05-01 Royz IGNITE Tsuujou-ban Type C
2019-05-01 Royz IGNITE Tsuujou-ban Type D
2019-04-03 Royz Royz THE BEST 2009-2019 Type A
2019-04-03 Royz Royz THE BEST 2009-2019 Type B
2019-03-30 Kiryu Senkou Type A
2019-03-30 Kiryu Senkou Type B
2019-03-30 Kiryu Senkou Type C
2019-03-30 Kiryu Senkou Type D
2019-01-16 Kiryu "Onjin Riku" 2018.09.07 Shinkiba STUDIO COAST BPRVD-325
2018-11-21 Royz SINFONIA Type D BPRVD-324
2018-11-21 Royz SINFONIA Type C BPRVD-323
2018-11-21 Royz SINFONIA Type B BPRVD-322
2018-11-21 Royz SINFONIA Type A BPRVD-321
2018-11-14 Kiryu Tenshou Rin'ne Type A
2018-11-14 Kiryu Tenshou Rin'ne Type B
2018-11-14 Kiryu Tenshou Rin'ne Type C
2018-09-26 Kiryu "Gaifushouu" 2018.04.28 Nakano Sun Plaza BPRVD-311
2018-07-11 Kiryu Muku Tsūjō-ban Type C BPRVD-306
2018-07-11 Kiryu Muku Shokai gentei-ban Type B BPRVD-305
2018-07-11 Kiryu Muku Shokai gentei-ban Type A BPRVD-304
2018-07-04 CODOMO DRAGON Toge Tsūjō-ban Type D BPRVD-303
2018-07-04 CODOMO DRAGON Toge Tsūjō-ban Type C BPRVD-302
2018-07-04 CODOMO DRAGON Toge Shokai gentei-ban Type B BPRVD-301
2018-07-04 CODOMO DRAGON Toge Shokai gentei-ban Type A BPRVD-300
2018-06-27 Royz DOLL D Type BPRVD-299
2018-06-27 Royz DOLL C Type BPRVD-298
2018-06-27 Royz DOLL B Type BPRVD-297
2018-06-27 Royz DOLL A Type BPRVD-296
2018-05-23 CODOMO DRAGON Dirtful World. 11th Oneman Tour Final ~2018.01.13 Zepp DiverCity~ BPRVD-295
2018-05-16 Kiryu Tandoku Jungyou Senshuuraku "Onmyo Roka" - 2017.12.27 Oborozukiyo -2017.12.28 Jyo no Ka ZEPP TOKYO - BPRVD-293
2018-05-02 Zero[Hz] Zero Seisen Btype BPRVD-292
2018-05-02 Zero[Hz] Zero Seisen Atype BPRVD-291
2018-03-21 Royz WORLD IS MINE Tsūjō-ban Type B BPRVD-285
2018-03-21 Royz WORLD IS MINE Shokai gentei-ban Type A BPRVD-284
2018-03-14 CODOMO DRAGON Nou Kawasu. Tsūjō-ban Type D BPRVD-290
2018-03-14 CODOMO DRAGON Nou Kawasu. Tsūjō-ban Type C BPRVD-289
2018-03-14 CODOMO DRAGON Nou Kawasu. Shokai gentei-ban Type B BPRVD-288
2018-03-14 CODOMO DRAGON Nou Kawasu. Shokai gentei-ban Type A BPRVD-287
2018-03-07 Kiryu Harushigure Tsūjō-ban Type D BPRVD-281
2018-03-07 Kiryu Harushigure Tsūjō-ban Type C BPRVD-280
2018-03-07 Kiryu Harushigure Shokai gentei-ban Type B BPRVD-279
2018-03-07 Kiryu Harushigure Shokai gentei-ban Type A BPRVD-278
2018-01-24 CODOMO DRAGON 10th Oneman Tour Final ~2017.09.02 Toyosu PIT~ Dokumushi Kyōshū BPRVD-277
2018-01-10 Kiryu 47 Todofuken tandoku jungyo "Kairo Korai" Tour Documentary BPRVD-274
2018-01-10 Kiryu 47 Todofuken tandoku jungyo senshuraku "Kairo Korai" Tour Final - 2017.09.02 Toyosu PIT - BPRVD-273
2017-12-16 Kiryu Nisennana - Nisenjyunana Tsūjō-ban Type C BPRVD-272
2017-12-16 Kiryu Nisennana - Nisenjyunana Tsūjō-ban Type B BPRVD-271
2017-12-16 Kiryu Nisennana - Nisenjyunana Shokai gentei-ban Type A BPRVD-270
2017-11-15 CODOMO DRAGON DIRTY×DIRTY Tsūjō-ban Type D BPRVD-269
2017-11-15 CODOMO DRAGON DIRTY×DIRTY Tsūjō-ban Type C BPRVD-268
2017-11-15 CODOMO DRAGON DIRTY×DIRTY Shokai gentei-ban Type B BPRVD-267
2017-11-15 CODOMO DRAGON DIRTY×DIRTY Shokai gentei-ban Type A BPRVD-266
2017-11-08 Royz ANTHEM Tsūjō-ban Type D BPRVD-265
2017-11-08 Royz ANTHEM Tsūjō-ban Type C BPRVD-264
2017-11-08 Royz ANTHEM Shokai gentei-ban Type B BPRVD-263
2017-11-08 Royz ANTHEM Shokai gentei-ban Type A BPRVD-262
2017-10-25 Kiryu Jou no Ka / Oboruzukiyo Tsūjō-ban Type D BPRVD-261
2017-10-25 Kiryu Jou no Ka / Oboruzukiyo Tsūjō-ban Type C BPRVD-260
2017-10-25 Kiryu Jou no Ka / Oboruzukiyo Shokai gentei-ban Type B BPRVD-259
2017-10-25 Kiryu Jou no Ka / Oboruzukiyo Shokai gentei-ban Type A BPRVD-258
2017-09-13 CODOMO DRAGON 9th Oneman Tour FINAL "High Society Avant-garde" - 2017.05.11 Nakano Sun Plaza - BPRVD-257
2017-08-23 Kiryu Tandoku Jungyo Senshuraku "Gekka Suiko" - 2017 Nen 1 Gatsu 15 Nichi NHK Hall - BPRVD-255
2017-07-12 CODOMO DRAGON Dokumushi Tsūjō-ban Type D BPRVD-254
2017-07-12 CODOMO DRAGON Dokumushi Tsūjō-ban Type C BPRVD-253
2017-07-12 CODOMO DRAGON Dokumushi Shokai gentei-ban Type B BPRVD-252
2017-07-12 CODOMO DRAGON Dokumushi Shokai gentei-ban Type A BPRVD-251
2017-05-24 CODOMO DRAGON 8th Oneman Tour FINAL Okami Otoko wa Moso wo Kuu. ~2017.01.08 Zepp Diver City~ BPRVD-250
2017-04-05 Kiryu Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyo Tsūjō-ban Type D BPRVD-249
2017-04-05 Kiryu Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyo Tsūjō-ban Type C BPRVD-248
2017-04-05 Kiryu Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyo Shokai gentei-ban Type B BPRVD-247
2017-04-05 Kiryu Watashi wa Kairai, Sarugutsuwa no Ningyo Shokai gentei-ban Type A BPRVD-246
2017-03-22 Royz RAVEN Tsūjō-ban Type D BPRVD-245
2017-03-22 Royz RAVEN Tsūjō-ban Type C BPRVD-244
2017-03-22 Royz RAVEN Shokai gentei-ban Type B BPRVD-243
2017-03-22 Royz RAVEN Shokai gentei-ban Type A BPRVD-242
2017-03-15 CODOMO DRAGON Kono Sekai wa Owari da. Tsūjō-ban Type D BPRVD-241
2017-03-15 CODOMO DRAGON Kono Sekai wa Owari da. Tsūjō-ban Type C BPRVD-240
2017-03-15 CODOMO DRAGON Kono Sekai wa Owari da. Shokai gentei-ban Type B BPRVD-239
2017-03-15 CODOMO DRAGON Kono Sekai wa Owari da. Shokai gentei-ban Type A BPRVD-238
2017-01-18 CODOMO DRAGON DRINK UP THE HEMLOCK!! 47 Todoufuken Oneman Tour Document DOCUMENT Ban BPRVD-236
2017-01-18 CODOMO DRAGON DRINK UP THE HEMLOCK!! ~2016.08.09 Zepp Diver City~ BPRVD-235
2017-01-18 Royz S.I.V.A ~DOCUMENT~ BPRVD-234
2017-01-18 Royz S.I.V.A ~2016.08.20 Zepp Diver City~ BPRVD-233
2017-01-15 Kiryu Tandoku Jungyou Senshuuraku "Hyakki Yako" 2016 Nen 8 Gatsu 29 Nichi Nippon Budokan - Tandoku Kouen 400 Kai Kinen BPRVD-237
2016-11-23 Kiryu Gekkabijin Tsūjō-ban Type D BPRVD-232
2016-11-23 Kiryu Gekkabijin Tsūjō-ban Type C BPRVD-231
2016-11-23 Kiryu Gekkabijin Shokai gentei-ban Type B BPRVD-230
2016-11-23 Kiryu Gekkabijin Shokai gentei-ban Type A BPRVD-229
2016-11-16 Royz ANTITHESIS Tsūjō-ban Type D BPRVD-228
2016-11-16 Royz ANTITHESIS Tsūjō-ban Type C BPRVD-227
2016-11-16 Royz ANTITHESIS Shokai gentei-ban Type B BPRVD-226
2016-11-16 Royz ANTITHESIS Shokai gentei-ban Type A BPRVD-225
2016-11-09 CODOMO DRAGON WOLFMAN Tsūjō-ban Type B BPRVD-224
2016-11-09 CODOMO DRAGON WOLFMAN Shokai gentei-ban Type A BPRVD-223
2016-09-14 Kiryu Tandoku Jungyo "Saika Gaisei" Senshuraku TOKYO DOME CITY HALL BPRVD-222
2016-08-31 Royz Royz ONEMAN LIVE「FAMILY PARTY」TOUR FINAL-Royz編- ~2016.01.10 Zepp Tokyo~ BPRVD-219
2016-08-24 CODOMO DRAGON Oneman Live100 Kai Kinen FAMILY PARTY TOUR FINAL-Codomo Dragon Hen- ~2016.01.09 Zepp Tokyo~ BPRVD-218
2016-06-29 Kiryu Hyakki Yakou Tsūjō-ban Type C BPRVD-217
2016-06-29 Kiryu Hyakki Yakou Shokai gentei-ban Type B BPRVD-216
2016-06-29 Kiryu Hyakki Yakou Shokai gentei-ban Type A BPRVD-215
2016-05-11 Kiryu Kiryu Tandoku Koen "FAMILY PARTY" Senshuraku -Kiryu Hen- -2016 Nen 1 Gatsu 8 Nichi Zepp Tokyo- BPRVD-214
2016-04-06 Royz S.I.V.A Tsūjō-ban Type B BPRVD-213
2016-04-06 Royz S.I.V.A Shokai gentei-ban Type A BPRVD-212
2016-03-30 CODOMO DRAGON HEMLOCK Tsūjō-ban Type D BPRVD-211
2016-03-30 CODOMO DRAGON HEMLOCK Tsūjō-ban Type C BPRVD-210
2016-03-30 CODOMO DRAGON HEMLOCK Shokai gentei-ban Type B BPRVD-209
2016-03-30 CODOMO DRAGON HEMLOCK Shokai gentei-ban Type A BPRVD-208
2016-03-02 Kiryu Irodori Tsūjō-ban Type D BPRVD-201
2016-03-02 Kiryu Irodori Tsūjō-ban Type C BPRVD-200
2016-03-02 Kiryu Irodori Shokai gentei-ban Type B BPRVD-199
2016-03-02 Kiryu Irodori Shokai gentei-ban Type A BPRVD-198
2016-01-20 CODOMO DRAGON Gekokujo 6th Oneman Tour FINAL ~2015.09.05 赤坂BLITZ~ BPRVD-197
2016-01-20 Royz The 47th Beginners -DOCUMENT- BPRVD-196
2016-01-20 Royz The 47th Beginners -2015.09.22 Zepp Tokyo- BPRVD-195
2016-01-20 Kiryu "Ryuchokoga" Document Ban BPRVD-194
2016-01-20 Kiryu "Ryuchokoga" -2015 Nen 7 Gatsu 31 Nichi Nippon Budokan- BPRVD-193
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Codomo Dragon Tsūjō-ban ② Type J BPRVD-192
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Codomo Dragon Tsūjō-ban ① Type I BPRVD-191
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Codomo Dragon Shokai-ban Type H BPRVD-190
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Royz Tsūjō-ban ② Type G BPRVD-189
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Royz Tsūjō-ban ① Type F BPRVD-188
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Royz Shokai gentei-ban Type E BPRVD-187
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Kiryu Tsūjō-ban ② Type D BPRVD-186
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Kiryu Tsūjō-ban ① Type C BPRVD-185
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Kiryu Shokai gentei-ban Type B BPRVD-184
2015-11-25 (omnibus) FAMILY PARTY Shokai gentei-ban Type A BPRVD-183
2015-10-14 Royz 2014-2015 WINTER ONEMAN TOUR FINAL 「N.E.S」~2015.03.01 ZeppDiverCity~ BPRVD-182
2015-09-16 CODOMO DRAGON Waruagaki Tour Final ~2015.04.29 Shinjuku BLAZE~ BPRVD-178
2015-08-12 Kiryu "Masa Kami Amaterasu" - Tandoku Koen Sanbyaku Kai Kinen - BPRVD-177
2015-07-08 CODOMO DRAGON Gekokujou. Tsūjō-ban Type B BPRVD-176
2015-07-08 CODOMO DRAGON Gekokujou. Shokai gentei-ban Type A BPRVD-175
2015-05-20 CODOMO DRAGON Victim of SODOM. 4th Oneman Tour Final ~2015.01.18 TSUTAYA O-EAST~ BPRVD-174
2015-05-06 Royz THE BEGINNING Tsūjō-ban Type D BPRVD-171
2015-05-06 Royz THE BEGINNING Tsūjō-ban Type C BPRVD-170
2015-05-06 Royz THE BEGINNING Shokai gentei-ban Type B BPRVD-169
2015-05-06 Royz THE BEGINNING Shokai gentei-ban Type A BPRVD-168
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Tsuujoban TYPE J BPRVD-167
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Tsuujoban TYPE H BPRVD-166
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Tsuujoban TYPE I BPRVD-165
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Shokai Genteiban TYPE G BPRVD-164
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Shokai Genteiban TYPE F BPRVD-163
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Shokai Genteiban TYPE E BPRVD-162
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Shokai Genteiban TYPE D BPRVD-161
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Shokai Genteiban TYPE C BPRVD-160
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Shokai Genteiban TYPE B BPRVD-159
2015-04-01 Kiryu Kyuubi Shokai Genteiban TYPE A BPRVD-158
2015-03-18 CODOMO DRAGON WARUAGAKI Tsūjō-ban Type D BPRVD-157
2015-03-18 CODOMO DRAGON WARUAGAKI Tsūjō-ban Type C BPRVD-156
2015-03-18 CODOMO DRAGON WARUAGAKI Shokai gentei-ban Type B BPRVD-155
2015-03-18 CODOMO DRAGON WARUAGAKI Shokai gentei-ban Type A BPRVD-154
2015-03-11 Royz CRISIS CORE 2014.09.13 Shibuya Kōkaidō BPRVD-153
2015-01-28 CODOMO DRAGON 【VIper】 3rd Oneman Tour FINAL ~2014.09.23 AKASAKA BLITZ~ BPRVD-152
2015-01-28 Kiryu "Kyouka Suigetsu" 2014 Nen 9 Gatsu 7 Nichi Tokyo Dome City Hall BPRVD-151
2014-12-10 Royz Supernova Tsūjō-ban Type D BPRVD-150
2014-12-10 Royz Supernova Tsūjō-ban Type C BPRVD-149
2014-12-10 Royz Supernova Shokai gentei-ban Type B BPRVD-148
2014-12-10 Royz Supernova Shokai gentei-ban Type A BPRVD-147
2014-11-26 CODOMO DRAGON SODOM Tsūjō-ban Type D BPRVD-146
2014-11-26 CODOMO DRAGON SODOM Tsūjō-ban Type C BPRVD-145
2014-11-26 CODOMO DRAGON SODOM Shokai gentei-ban Type B BPRVD-144
2014-11-26 CODOMO DRAGON SODOM Shokai gentei-ban Type A BPRVD-143
2014-11-19 Kiryu Amaterasu Tsūjō-ban Type D BPRVD-142
2014-11-19 Kiryu Amaterasu Tsūjō-ban Type C BPRVD-141
2014-11-19 Kiryu Amaterasu Shokai Gentei-ban Type B BPRVD-140
2014-11-19 Kiryu Amaterasu Shokai Gentei-ban Type A BPRVD-139
2014-10-08 CODOMO DRAGON 2nd Oneman Tour 2014 「Children's Dope.」 TOUR FINAL ~2014.06.01 Shinjuku BLAZE~ BPRVD-138
2014-09-24 Royz Red Desire "LILIA" ~2014.04.29 Shinkiba STUDIO COAST~ BPRVD-137
2014-09-17 Kiryu "Aka Kōran Rin" 2014 Nen 1 Gatsu 19 Nichi ZeppDiverCity BPRVD-136
2014-08-06 CODOMO DRAGON 【VIper】 Tsūjō-ban Type D BPRVD-135
2014-08-06 CODOMO DRAGON 【VIper】 Tsūjō-ban Type C BPRVD-134
2014-08-06 CODOMO DRAGON 【VIper】 Shokai gentei-ban Type B BPRVD-133
2014-08-06 CODOMO DRAGON 【VIper】 Shokai gentei-ban Type A BPRVD-132
2014-07-02 Royz CORE Tsūjō-ban Type B BPRVD-129
2014-07-02 Royz CORE Shokai gentei-ban Type A BPRVD-128
2014-05-14 Kiryu "Aien Kien" -2013 Nen 9 Gatsu 22 Nichi ZeppTokyo- BPRVD-119
2014-05-07 Royz DIRGE OF EGOIST ~2013.09.23 Zepp Tokyo~ BPRVD-121
2014-04-30 Kiryu Kyoka Suigetsu Tsūjō-ban BPRVD-125
2014-04-30 Kiryu Kyoka Suigetsu Shokai gentei-ban BPRVD-124
2014-04-16 CODOMO DRAGON Children's Dope. Tsūjō-ban Type C BPRVD-123
2014-04-16 CODOMO DRAGON Children's Dope. Tsūjō-ban Type B BPRVD-122
2014-04-16 CODOMO DRAGON Children's Dope. Tsūjō-ban Type A BPRVD-121
2014-01-15 Royz LILIA Tsūjō-ban Type D BPRVD-118
2014-01-15 Royz LILIA Tsūjō-ban Type C BPRVD-117
2014-01-15 Royz LILIA Shokai gentei-ban Type B BPRVD-116
2014-01-15 Royz LILIA Shokai gentei-ban Type A BPRVD-115
2013-11-27 Kiryu Akai mi Hajiketa Tsūjō-ban Type D BPRVD-114
2013-11-27 Kiryu Akai mi Hajiketa Tsūjō-ban Type C BPRVD-113
2013-11-27 Kiryu Akai mi Hajiketa Shokai gentei-ban Type B BPRVD-112
2013-11-27 Kiryu Akai mi Hajiketa Shokai gentei-ban Type A BPRVD-111
2013-11-06 CODOMO DRAGON NEPENTHES. Tsūjō-ban Type C BPRVD-109
2013-11-06 CODOMO DRAGON NEPENTHES. Tsūjō-ban Type B BPRVD-108
2013-11-06 CODOMO DRAGON NEPENTHES. Shokai gentei-ban Type A BPRVD-107
2013-10-09 Royz 「Lost Tears~Zenkyoku Seiha Ganba Royz~」 ~2013.04.28-29 Nihonseinenkan~ BPRVD-110
2013-08-21 Kiryu "Fueki Ryuko" 2013 Nen 3 Gatsu 20 Nichi NHK Hall BPRVD-106
2013-07-03 Royz EGOIST Tsūjō-ban Type D BPRVD-105
2013-07-03 Royz EGOIST Tsūjō-ban Type C BPRVD-104
2013-07-03 Royz EGOIST Shokai gentei-ban Type B BPRVD-103
2013-07-03 Royz EGOIST Shokai gentei-ban Type A BPRVD-102
2013-05-29 Kiryu Aien Kien Tsūjō-ban Type D BPRVD-101
2013-05-29 Kiryu Aien Kien Tsūjō-ban Type C BPRVD-100
2013-05-29 Kiryu Aien Kien Shokai gentei-ban Type B BPRVD-099
2013-05-29 Kiryu Aien Kien Shokai gentei-ban Type A BPRVD-098
2013-05-22 CODOMO DRAGON RIGHT EVIL Tsūjō-ban Type C BPRVD-097
2013-05-22 CODOMO DRAGON RIGHT EVIL Tsūjō-ban Type B BPRVD-096
2013-05-22 CODOMO DRAGON RIGHT EVIL Shokai gentei-ban Type A BPRVD-095
2013-05-08 Royz The UNLIMITED INNOCENCE RAY ~2013.01.05 SHIBUYA AX~ BPRVD-094
2013-04-13 Kiryu "Kaze tō" 2013 Nen 12 Gatsu 25 Nichi Shibuya Kōkaidō BPRVD-093
2013-03-20 Black Gene For the Next Scene Sakuran TRANCE destiny B type BPRVD-092
2013-03-20 Black Gene For the Next Scene Sakuran TRANCE destiny A type BPRVD-091
2013-03-20 Black Gene For the Next Scene Sakuran TRANCE destiny Shokai Genteiban BPRVD-090
2013-02-27 Royz Tears Tsūjō-ban Type C BPRVD-089
2013-02-27 Royz Tears Shokai gentei-ban Type B BPRVD-088
2013-02-27 Royz Tears Shokai gentei-ban Type A BPRVD-087
2013-02-20 Kiryu Etsu to Utsu Tsūjō-ban Type D BPRVD-086
2013-02-20 Kiryu Etsu to Utsu Tsūjō-ban Type C BPRVD-085
2013-02-20 Kiryu Etsu to Utsu Shokai gentei-ban Type B BPRVD-084
2013-02-20 Kiryu Etsu to Utsu Shokai gentei-ban Type A BPRVD-083
2013-01-23 Royz The Space of 6 HEAVENS ~Royz 3rd Anniversary in Namba Hatch~ BPRVD-082
2013-01-16 Kiryu "Shuka Ensen" Document Ban BPRVD-081
2013-01-16 Kiryu "Shuka Ensen" -2012 Nen 9 Gatsu 17 Nichi ZeppDiverCity- BPRVD-080
2012-11-14 Black Gene For the Next Scene GRO・TEST・KRAKEN Shokai Genteiban:BType BPRVD-079
2012-11-14 Black Gene For the Next Scene GRO・TEST・KRAKEN Shokai Genteiban:Atype BPRVD-078
2012-11-07 Kiryu Tomoshibi Tsūjō-ban Type C BPRVD-077
2012-11-07 Kiryu Tomoshibi Tsūjō-ban Type B BPRVD-076
2012-11-07 Kiryu Tomoshibi Shokai gentei-ban Type A BPRVD-075
2012-10-26 Kiryu Kyosei Tsūjō-ban Type C BPRVD-045
2012-10-26 Kiryu Kyosei Tsūjō-ban Type B BPRVD-044
2012-10-26 Kiryu Kyosei Shokai gentei-ban Type A BPRVD-043
2012-10-24 Royz INNOCENCE Tsūjō-ban Type C BPRVD-074
2012-10-24 Royz INNOCENCE Tsūjō-ban Type B BPRVD-073
2012-10-24 Royz INNOCENCE Shokai gentei-ban Type A BPRVD-072
2012-08-29 Royz REBORN to "NOAH" ~TOUR DOCUMENT~ BPRVD-071
2012-08-29 Royz REBORN to "NOAH" ~2012.4.29 Shibuya O-EAST~ BPRVD-070
2012-07-11 Black Gene For the Next Scene Namida-kHz Tsuujouban:Ctype BPRVD-069
2012-07-11 Black Gene For the Next Scene Namida-kHz Tsuujouban:Btype BPRVD-068
2012-07-11 Black Gene For the Next Scene Namida-kHz Shokai Genteiban:Btype BPRVD-066
2012-07-11 Black Gene For the Next Scene Namida-kHz Shokai Genteiban A BPRVD-065
2012-06-27 Royz Starry HEAVEN Tsūjō-ban Type C BPRVD-064
2012-06-27 Royz Starry HEAVEN Tsūjō-ban Type B BPRVD-063
2012-06-27 Royz Starry HEAVEN Shokai gentei-ban Type A BPRVD-062
2012-06-23 Kiryu 「Tenra Kyousei」 Niya Renjitsu Koen Zenkyoku Mora BPRVD-061
2012-04-25 Kiryu Shuka Ensen Tsūjō-ban BPRVD-059
2012-04-25 Kiryu Shuka Ensen Shokai-ban BPRVD-058
2012-03-07 Royz NOAH Tsūjō-ban Type C BPRVD-057
2012-03-07 Royz NOAH Tsūjō-ban Type B BPRVD-056
2012-03-07 Royz NOAH Shokai gentei-ban Type A BPRVD-055
2012-01-18 Kiryu Kisai -2011 Nen 8 Gatsu 28 Nichi Shibuya AX- BPRVD-054
2012-01-11 Black Gene For the Next Scene DOOM Tsujou Ban C BPRVD-051
2012-01-11 Black Gene For the Next Scene DOOM Tsujou Ban B BPRVD-050
2012-01-11 Black Gene For the Next Scene DOOM Shokai Genteiban A BPRVD-049
2011-11-30 Royz Revolution to New AGE Tsūjō-ban Type C BPRVD-048
2011-11-30 Royz Revolution to New AGE Shokai gentei-ban Type B BPRVD-047
2011-11-30 Royz Revolution to New AGE Shokai gentei-ban Type A BPRVD-046
2011-09-07 Kiryu Mugen Houyou -2011 Nen 4 Gatsu 17 Nichi Akasaka BLITZ- BPRVD-042
2011-08-17 Royz α Tsūjō-ban Type C BPRVD-041
2011-08-17 Royz α Shokai gentei-ban Type B BPRVD-040
2011-08-17 Royz α Shokai gentei-ban Type A BPRVD-039
2011-07-06 Kiryu Kisai Tsūjō-ban Type C BPRVD-038
2011-07-06 Kiryu Kisai Tsūjō-ban Type B BPRVD-037
2011-07-06 Kiryu Kisai Shokai gentei-ban Type A BPRVD-036
2011-05-02 Royz Revolution to New AGE ~2011.12.22 Shibuya O-WEST~ BPRVD-060
2011-04-20 Kiryu Zenkoku Tandoku Jungyō "Kyōran Dotō" Document DVD BPRVD-029
2011-04-20 Kiryu Zenkoku Tandoku Jungyō "Kyōran Dotō" -Senshūraku- 2010 Nen 12 Gatsu 3 Nichi Shibuya O-EAST BPRVD-028
2011-04-09 Royz eve:r Tsūjō-ban Type B BPRVD-031
2011-04-09 Royz eve:r Shokai gentei-ban Type A BPRVD-030
2011-03-02 Kiryu Mugen Houyou Tsūjō-ban BPRVD-027
2011-03-02 Kiryu Mugen Houyou Shokai-ban BPRVD-026
2010-12-08 Kiryu Kyoki Ranbu -2010 Nen 8 Gatsu 6 Nichi Shibuya Club Quattro- BPRVD-022
2010-10-27 Kiryu Ruru Tsūjō-ban Type C BPRVD-021
2010-10-27 Kiryu Ruru Shokai gentei-ban Type B BPRVD-020
2010-10-27 Kiryu Ruru Shokai gentei-ban Type A BPRVD-019
2010-07-21 NEGA VISUAL NEGATIVISM -complete- BPRVD-15
2010-06-23 Kiryu Minazakura Tsūjō-ban Type D BPRVD-010
2010-06-23 Kiryu Minazakura Shokai gentei-ban Type C BPRVD-009
2010-06-23 Kiryu Minazakura Shokai gentei-ban Type B BPRVD-008
2010-06-23 Kiryu Minazakura Shokai gentei-ban Type A BPRVD-007
2010-06-02 LIN As If Forever Exists. Tsuujouban TYPE C BPRVD-013
2010-06-02 LIN As If Forever Exists. Tsuujouban TYPE B BPRVD-012
2010-06-02 LIN As If Forever Exists. Shokai Genteiban TYPE A BPRVD-011
2010-03-10 Kiryu Meikyo Shisui Tsuika Press BPRVD-014
2010-03-10 Kiryu -2009 Nen 12 Gatsu 7 Nichi SHIBUYA O-WEST Tandoku Kōen- BPRVD-006
2010-01-27 Kiryu Meikyo Shisui Shokai-ban BPRVD-013
2009-10-21 Kiryu Tsuki no Hime Tsūjō-ban Type C BPRVD-003
2009-10-21 Kiryu Tsuki no Hime Shokai gentei-ban Type B BPRVD-002
2009-10-21 Kiryu Tsuki no Hime Shokai gentei-ban Type A BPRVD-001
2008-12-24 Phantasmagoria HISTORY OF Phantasmagoria 2004~2008 MBDV-011